26/2/12

όρκοι τόσο δυσεύρετοι...μόνο στα παραμύθια...

Paige 'I vow to live within the warmth of your heart. I vow to help you love life, to always hold you with tenderness and to have the patience that love demands, to speak when words are needed and to share the silence when they are not and to live within the warmth of your heart and always call it home...'
Leo 'I vow to fiercely love you in all your forms, now and forever. I promise to never forget that this is a once in a lifetime love. I vow to love you, and no matter what challenges might carry us apart, we will always find a way back to each other...'
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χμμ...